Voorgespannen beton is een specifieke toepassing van gewapend beton. Hierbij wordt een deel van de wapening reeds op voorhand gespand. Dit wordt gedaan om het beton bij de uiteindelijke verwerking een grotere belasting te kunnen laten verduren.

Soorten voorgespannen beton

Er zijn verschillende mogelijkheden om beton voor te spannen. Het grootste verschil tussen de verschillende soorten voorgespannen beton zit in het staal. Er kan gekozen worden voor nagerekt staal dan wel voor voorgerekt staal.

Voorgerekt staal wordt vooral toegepast bij voorgespannen beton dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld brugbalken en balkonnen. Nagerekt staal zal dan weer meer gebruikt worden voor bekistingen.